NEN keuringen

NEN-3140 keuring installaties
Voor bedrijven gelden steeds meer wetten en regels om steeds meer installaties regelmatig te laten inspecteren en keuren. Wij hebben alle kennis, instrumenten en accreditaties om deze taken op ons te nemen. Zodat u op cruciale momenten kunt rekenen op uw installaties, en achteraf geen problemen heeft met overheid of verzekeraars.

NEN-3140 keuring elektrische gereedschappen
Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 normen.
Wanneer uw machines volgens deze norm zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is. Ook krijgt u een certificaat met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

De aangeleverde machines moeten beschikken een uniek en goed leesbaar identificatienummer, dat op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken identificatienummers die u zelf aangeleverd heeft. Als deze niet aanwezig zijn, kunnen wij deze nummers ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn. Met goedgekeurde machines voldoet u aan de eisen van de ARBO-diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Wij maken graag een afspraak met u, om al uw elektrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren.